PCOB Driebergen

Lid worden?

Het lidmaatschap kost € 31,- per jaar voor een alleenstaande of € 51,- voor u en uw partner.
Daarvoor krijgt u tienmaal per jaar het blad Perspectief met onze plaatselijke Nieuwsbrief waarin onze plaatselijke activiteiten vermeld staan.
Verder profiteert u van kortingen, kunt deelnemen aan activiteiten die wij organiseren, maar bovenal bent u solidair met ouderen.

Wilt u nog meer weten over de PCOB?
Ons adres is Secretariaat PCOB Driebergen, tel. (0343) 512869.
Aalscholver 107, 3972 RL Driebergen.
E-mailadres: secretariaat@pcobdriebergen.nl

Bankrekening  NL35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB Afd. Driebergen-Rijsenburg
 
Met het lidmaatschap van de PCOB is men solidair met andere ouderen. Dit is zeker belangrijk met de komst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Geld van het rijk wordt via de gemeente besteed aan de inwoners. Onze taak is daarbij toe te zien dat ouderen in onze gemeente daar hun deel van krijgen.

En zo zijn er nog veel zaken die voortdurend onze aandacht behoeven. Door lid te worden helpt u ons om samen sterk te staan en voor de belangen van ouderen op te komen, overal waar dat nodig is.