PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van juli-augustus 2018): 
KBO-PCOB Vernieuwt….?
Dinsdag 19 juni was er een ledenraadsvergadering KBO-PCOB in Utrecht. De agenda van de ledenraad stond opnieuw voor een belangrijk deel in het teken van de toekomst van KBO-PCOB.
Deze agendapunten waren de reden om me aan te melden als toehoorder. Het is namelijk uitermate boeiend de ledenraad, als hoogste orgaan van de vereniging, in vergadering te zien en te horen hoe over de thema’s betreffende de toekomst van KBO-PCOB gesproken wordt.

Helaas werd mijn verzoek om bij de vergadering te zijn, afgewezen. De vorige keer toen ik trachtte een vergadering van de ledenraad bij te wonen, werd ik weggestuurd. Op ons 35-jarig jubileum heb ik met een grap de directeur Manon Vanderkaa op dit ‘probleem’ gewezen. Zij h/erkende het probleem en wenste eveneens een ‘open’ ledenraadsvergadering.

De ledenraadsvergaderingen van de PCOB waren altijd open en konden dus bijgewoond worden. In de PCOB regio- en districtsvergaderingen is men van mening, dat ‘geslotenheid’, zeker in deze fase van vernieuwing, een ongewenste situatie is.

Toen ik mevrouw Vanderkaa later aansprak op de afwijzing tot bijwonen, gaf zij aan dat het reglement van de ledenraadsvergadering van de KBO was overgenomen en dat in dat reglement staat dat de ledenraadsvergaderingen ‘besloten’ zijn. Dus zijn de ledenraadsvergaderingen van de KBO-PCOB nu ook besloten!

In de toekomst wil men met de KBO-PCOB VERNIEUWT ook de ledenraadsvergaderingen weer open stellen!

Over de ‘identiteit’ van de nieuwe organisatie wordt stevig gediscussieerd. Ik heb goede hoop, dat dit vraagstuk wordt opgelost en er vervolgens aandacht is voor ‘cultuurverschillen’.

Het is interessant een abonnement op het (gratis digitale) informatiebulletin KBO-PCOB te nemen!
Het bulletin bevat zeer lezenswaardige informatie.

Arie Kliphuis, voorzitter