PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van mei 2018): 
Smartphone - internet
De afgelopen week stond ik in de apotheek de 'Bosrand' met mijn volgnummertje in mijn hand te wachten.
Het welbekende fluitje van mijn smartphone klonk en er komt een berichtje binnen. Mijn 'natuurlijke' handbeweging ging richting achterzak. Plots klinkt een stem achter mij: ”Wat ben ik blij, dat ik geen telefoon heb, altijd maar bereikbaar zijn; iedereen zie je kijken en/of lezen op z'n ding, op de fiets, aan tafel, overal, verslaafd zijn ze!" Ik trek mijn hand terug, draai me om en kijk in de ogen van een dame op leeftijd. Er ontspint zich een gesprek over het al of niet 'altijd bereikbaar zijn en genoeg hebben aan een vaste telefoon'. Behoedzaam zeg ik, dat ik niet verslaafd ben, maar zo'n telefoon is toch wel prettig! Haar antwoord: "Tja u bent ook nog veel jonger en u leest vast niet tijdens het eten al die zomaar toegestuurde onzin!" Het gesprek wordt onderbroken door het afroepen van mijn nummertje.

Grinnikend loop ik naar buiten en kijk op mijn telefoon. Ik zie een onbekend mailtje/berichtje en nieuwsgierig klik ik om het te openen. "Hoera, u bent een winnaar in de speciale Spaanse loterij". Het zoveelste 'vismailtje' is een feit, we hadden allang miljonair of failliet kunnen zijn. Ook de 'vismailtjes' van banken en 'geldleenbedrijfjes' zijn berucht, evenals mails van zogenaamd 'Justitie' in verband met te hard rijden! Klik weg, trap er niet in!

Enkele weken geleden kreeg ik wel een heel merkwaardig mailtje van een zekere Michael, nu heet onze schoonzoon ook zo, maar dan Michaël. Qua schrijfstijl, woordgebruik en zinsbouw duidelijk een zeer slechte kinderlijke vertaling naar Nederlands. De boodschap van Michael was: ”Betaal binnen 3 dagen € 5OO,- (in bitcoins)!" Hij had volgens zeggen mijn computer gehackt, mijn bestanden gestolen, waaronder mijn adresboekje! Ik was betrapt op porno kijken en bij niet betalen zou hij alle personen uit het adresboekje op de hoogte brengen!
Chantage, afpersing!

Dus ging ik aangifte doen bij de politie. Maar waar en hoe? Even op internet op de website van de gemeente gekeken, toch wel gemakkelijk zo'n smartphone! Het Politiebureau is in Doorn met beperkte openingstijden of op digitale afspraak, want 'het blauw moet op straat zijn'! Zonder afspraak en dus op goed geluk richting Doorn gereden. Gelukkig werd ik daar direct geholpen door een allervriendelijkste politieagente. Na mijn verhaal zei ze vriendelijk grinnikend: ”Meneer, u bent de 7e vandaag. Stuur uw mailtje door naar www.fraudehelpdesk.nl. Daar worden alle nep/vismails verzameld en gaat men ermee aan de slag om deze (buitenlandse) bron op te sporen/af te sluiten. Bovendien is het aardig om te zien hoeveel en welke nep/vismailtjes er worden verstuurd!”
Zij vertelde dat de babbeltrucs. de malafide dakgoot-reparateurs en de vismailtjes een enorme werkdruk ten gevolge heeft. Veiligheid op straat en internet heeft hoge prioriteit, maar menskracht ontbreekt!
En toch ben ik blij met mijn smartphone!

Arie Kliphuis, voorzitter