PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van februari 2019): 
Eenzaamheid..!?
Er wordt de laatste tijd veel gesproken over eenzaamheid. Dit gebeurt zowel landelijk als lokaal.
Er worden veel activiteiten georganiseerd voor eenzamen. Zelfs wordt hier en daar al de gedachte hardop uitgesproken: er zou een Minister voor eenzaamheid moeten komen…
Volgens de schrijfster Birgit Oelders heeft Nederland de laatste jaren een nieuwe doelgroep erbij: ‘de Eenzamen’, eenzaam en dus zielig! Gevolg is, dat steeds meer niet-eenzamen proberen een medemens van eenzaamheid af te helpen!

Ook de KBO-PCOB besteedt aandacht aan ‘het thema eenzaamheid’. Op de website van KBO-PCOB blijkt, dat er meer dan 15 pagina’s aan dit onderwerp gewijd zijn! Uiteenlopende activiteiten, zoals gespreksgroepen tot speciale eenzaamheidsprogramma’s en zelfs maaltijdtafels, komen voorbij.
Alles wordt uit de kast gehaald om eenzaamheid te kunnen bestrijden.
Wist u, dat er zelfs een ‘Eenzaamheids Informatie Centrum’ bestaat? Hier kunt u tips krijgen om eenzaamheidsprogramma’s effectief te laten zijn. Het lijkt wel of er een ‘jacht op eenzamen’ is geopend, maar…wat is eenzaamheid eigenlijk?

Volgens mevr. Oelders is ‘eenzaamheid geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin’. Indien dit juist is, moeten we ons dan niet nog meer richten op gemeenschapszin? En dus Initiatieven ontplooien gericht op duurzame relaties in buurten, het ontwikkelen van buurtschappen en nabuurschap. Belangrijk is het bouwen aan een buurtgemeenschap, waar mensen zich om elkaar bekommeren en waar ieder bij hoort!

Buurtbewoners moeten we gaan zien als de DOELGROEP met uitgangspunt: verbinden en interactie. Geen tegenstelling zoeken in eenzaam-niet eenzaam, kwetsbaar-niet kwetsbaar, maar eenzaamheid zien als een collectief probleem van bewoners, ZONDER professionals! Reageren?

Arie Kliphuis, voorzitter

Tel.: 0343-539339
e-mail: a.kliphuis@ziggo.nl

Artikel: www.lsabewoners.nl/zorg/eenzaamheid-is-geen-aandoening-maar-een-gebrek-aan-gemeenschapszin/