PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van februari 2018): 
KBO-PCOB vernieuwt…
Op ons 35-jarig jubileum heeft de directeur van de KBO-PCOB Manon Vanderkaa in haar toespraak ons reeds deelgenoot gemaakt van het voornemen om de koers en de vernieuwing van KBO-PCOB te toetsen tijdens de dialoog-bijeenkomsten in het land.

 
Op 8 januari is de 12e en laatste dialoog-bijeenkomst in Ede in het Akoesticum gehouden. Een bijzondere locatie gehuisvest in een voormalige kazerne. Voor de navigatie een onbekend adres, zodat dit een aardige dwaaltocht in het donker werd. Even kwam de (onaardige) gedachte naar boven, dat deze plek gekozen zou zijn om het bezoekersaantal te minimaliseren! Toch hadden ongeveer 50 leden van KBO en PCOB deze bijzondere ontmoetingsplek gevonden.

Mevrouw Manon Vanderkaa opende de bijeenkomst met de introductie van een 14-jarige pianist, die een aantal Nocturnes van Chopin ten gehore bracht! Vervolgens werd het dialoog-promotie filmpje getoond met daarin o.a. de heer Jan Terlouw (zie de website van KBO-PCOB).
Een gesprekleidster startte vervolgens de ’discussie met de voeten’. Iemand uit de kring van aanwezigen werd een mening over ‘de koers’ gevraagd. De leden, die het met de stelling/opmerking eens waren, werden verzocht zich bij de spreker te voegen. De leden verplaatsten zich op deze manier ‘met de voeten’ door de zaal! De steun voor een actieve beweging was in Ede de rode draad van de avond: senioren moeten zelf actief blijven; laten zien welke waarde senioren hebben voor de samenleving; senioren moeten elkaar stimuleren om actief te blijven: “Je ontleent je waarde aan wat je doet”; omzien naar elkaar; etc.
Mijn opmerking vervolgens om ook praktisch te zijn en iets te doen aan het ledenverlies door aantrekkelijk te worden door meer ledenvoordeel te bieden, werd aanvankelijk afgedaan als zijnde te materialistisch! Later kwam het punt materiële ledenvoordelen stevig aan de orde; dit blijkt vaak de eerste stap om lid te worden! Ook het onderwerp centrale organisatie en afdelingen kwam aan de orde. Volgens mij zijn dit twee kanten van dezelfde medaille! Een aantal aanwezigen sprak hun zorg uit hoe om te gaan met de christelijke wortels. De huidige koerstekst is hierover volgens hen onduidelijk; men vreest verlies van het christelijk gedachtegoed.

Het was al met al een boeiende en inspirerende bijeenkomst! Ik ben dan ook zeer benieuwd, hoe de resultaten van de 12 dialoog-bijeenkomsten de koers zullen beïnvloeden. Mijn indruk is, dat de directeur KBO-PCOB de dialoog-bijeenkomsten serieus heeft genomen en deze als een verrijking ziet. Ik wens haar veel wijsheid in dit complexe traject! -[www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt]-

Arie Kliphuis
voorzitter