PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit Nieuwsbrief september 2019):
Samenwerking
Ongetwijfeld volgt u de ontwikkelingen van de landelijke samenwerking KBO-PCOB.
De digitale KBO-PCOB Nieuwsbrief en/of Het Magazine KBO-PCOB houdt u uiteraard op de hoogte van het fusieproces tussen KBO en PCOB. Onze vertegenwoordigers van de provincie Utrecht in de ledenraad informeren ons ook regelmatig omtrent het verloop van het (fusie)proces KBO-PCOB VERNIEUWT.
Recent hebben enkele provinciale KBO-bonden laten weten, dat zij het ‘samenwerkingstraject’ niet wensen voort te zetten. Deze bonden blijven liever op zichzelf, of men moet zich ‘op hun voorwaarden’ bij hen aansluiten! Kortom, een verdergaande samenwerking verloopt moeizaam en een fusie lijkt (voorlopig) ver weg. De mogelijkheden van een federatie worden nu onderzocht. In Driebergen zijn de KBO en de PCOB -met assistentie van een agendacommissie, bestaande uit 2 x 2 (oud)bestuursleden- op weg naar een goede samenwerking. De gezamenlijke activiteiten worden uitgebreid en worden vermeld in de Nieuwsbrieven van KBO en PCOB. Het streven is om met ingang van het nieuwe jaar (2020) één (gezamenlijke) Nieuwsbrief uit te brengen. Er is een redacteur gevonden, die dit gaat uitvoeren.

Verder ‘samenwerkingsnieuws’ is er vanuit de PCOB-afdelingen in de Heuvelrug. Afgesproken is om in oktober/november de website van de ‘PCOB-Driebergen’ om te zetten naar ‘PCOB-Heuvelrug’! Elke PCOB-afdeling in de Heuvelrug heeft hierin een plekje voor de eigen activiteiten en de Nieuwsbrieven!

Op de website wordt ook een plek gereserveerd voor de KBO. Zodra de KBO aansluit, wordt het een website voor ‘KBO-PCOB-Heuvelrug’.
In het bestuurlijk overleg ‘PCOB-Heuvelrug-Breed’ is eveneens gesproken over het functioneren van de afdelingen. De afdelingen Amerongen en Leersum functioneren prima en hebben geen bestuurlijke problemen. Voor Doorn en Maar5n/Maarsbergen ligt dat wat moeilijker. De afdeling Doorn probeert nieuwe bestuursleden te vinden. Maarn/Maarsbergen zoekt eveneens nieuwe bestuursleden. Een andere mogelijkheid is, dat Maarn aansluiting zoekt bij Driebergen.

Ik houd u op de hoogte van de verdere samenwerkingsontwikkelingen.

Arie Kliphuis, voorzitter