PCOB Driebergen

Van de voorzitter
(uit de Nieuwsbrief van jul-augustus 2019): 

Pensioenakkoord
Bij thuiskomst na onze bijzondere en heerlijke vakantie, worden we ‘verrast’ met een pensioenakkoord!
Na 9 jaar polderen is het er dan toch van gekomen. Onze krant ‘kopte’ met de slogan: ‘het poldermodel werkt toch nog’. Uiteraard is een en ander niet zonder acties tot stand gekomen, maar toch… het overlegmodel heeft gewerkt!

Tijdens onze vakantiereis door Frankrijk hebben we gemerkt hoe onvrede onder de bevolking een uitweg zoekt in de protestacties van de ‘gele hesjes’. Op cruciale punten, o.a. op snelwegen bij tolpoortjes en op N-routes bij drukke rotondes werden verkeersstromen door de ‘gele hesjes’ ontregeld en werd blijk gegeven van grote onvrede. Soms werd met sympathie, maar ook geïrriteerd gereageerd. De hoge brandstofprijzen zijn een steen des aanstoots! Overigens zijn de benzine- en dieselprijzen in Nederland nog hoger! Ook de voedselprijzen en het dagelijks levensonderhoud zijn gewraakte punten. De Nederlandse prijzen voor levensmiddelen zijn overigens niet veel afwijkend.

En dan de pensioenleeftijd: een verhoging van die leeftijd is iets waartegen de (oppermachtige) Franse vakbonden zich met hand en tand verzetten. Ook het dagelijks leven, met grote werkeloosheid in met name de verpauperde (voor)steden, is een bron van onlusten en frustraties. Men slaagt er maar niet in door middel van overleg tot een (noodzakelijke) modernisering van regels en wetten te komen, met enorme versplinterde acties, grote ravage en nog meer frustraties tot gevolg!

Het Nederlands pensioenakkoord geeft dus een goed gevoel.
Nu nog wachten op verdere uitwerking en hetgeen er voor de pensioenen van de vele pensioengerechtigden ‘in het vat’ zit!

Arie Kliphuis, voorzitter