PCOB Driebergen

Woord van de voorzitter (uit Nieuwsbrief juli 2020):
KBO en PCOB
KBO-Heuvelrug en PCOB-Driebergen werken al geruime tijd samen met diverse activiteiten.

De activiteiten en wetenswaardigheden worden nu nog vermeld in twee afzonderlijke Nieuwsbrieven.
Per september komt er één Nieuwsbrief: KBO-PCOB (KBO-Heuvelrug en PCOB-Driebergen en Maarn/Maarsbergen).
In deze Nieuwsbrief zullen - naast de gezamenlijke activiteiten in Driebergen - ook de activiteiten in Maarn-Maarsbergen worden opgenomen.

Graag hadden we e.e.a. aan de leden van de PCOB-afdeling Maarn/Maarsbergen willen uit/voorleggen, maar helaas heeft het Corona-virus bijeenkomsten onmogelijk gemaakt.

Uiteraard zijn alle leden van de KBO en PCOB bij de activiteiten van harte welkom en we hopen, dat van de ruime keuzemogelijkheden veelvuldig gebruik zal worden gemaakt.
Graag bedank ik onze secretaris Bram Hijmans voor al het werk om de PCOB-Nieuwsbrief samen te stellen.
Indien er vragen zijn, kunt u terecht bij een van de bestuursleden.


Arie Kliphuis, voorzitter PCOB-Driebergen