PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit Nieuwsbrief dec. 2019/jan 2020):
Wit goud en allerlei
Hoezo is een seniorenorganisatie voor 'oude' mensen? Het is maar hoe jong/oud je jezelf voelt. Hieraan moest ik denken, toen ik een stukje las over de Australische bosbranden.
Een groep van 70-tig jarigen heeft een (vrijwillige) brandweerkorps gevormd en helpt mee om de branden te bestrijden. Door de media wordt deze groep liefdevol 'Dad's Army' genoemd!
De gedachte aan 'wit goud' drong zich opnieuw op bij het lezen van de opmaat naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen miljardair Bloomberg, een 70-tiger zich kandidaat stelde. Trouwens alle democratische kandidaten zijn in de 70. Overigens ook president Trump is een 70-tiger...

Ook 80+'ers zijn nog actief in allerlei organisaties. Binnenkort zal er weer een 80+er tot het bestuur van de PCOB-Driebergen toetreden. De voorzitter van de afdeling Maarn/Maarsbergen zal in het overgangsjaar 2020 deel gaan uitmaken van ons bestuur. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om die afdeling goed te leren kennen en daar ook een activiteitenprogramma uit te voeren. De leden en ook de besturen willen die afdeling niet opheffen en dus denken we na over verdergaande 'integratie'.
Onze ledenactiviteit in de maand december zal feestelijk worden afgesloten met het kerstdiner van KBO-PCOB.
Evenals vorig jaar zullen er 110 deelnemers zijn!
In het nieuwe jaar is de start op 6 januari met een KBO-PCOB Nieuwjaarsbijeenkomst.
Goede en sfeervolle feestdagen toegewenst!

Arie Kliphuis, voorzitter