PCOB Driebergen

Ledenbijeenkomst 6 januari
Let op: dit is een afwijkende datum. In verband met de Nieuwjaarsreceptie is de ledenbijeenkomst niet op de tweede maar op de eerste maandagmiddag van januari gepland.
De meesten van u zullen zich de heer Limborgh herinneren die vorig jaar op een ledenbijeenkomst alles over het vervaardigen van Iconen vertelde.
Op deze 6e januari, die vanouds  Driekoningen wordt genoemd, komt de heer Limborgh ons het verhaal vertellen over de Vierde Koning. Hij kan boeiend vertellen en heeft er ook nog beelden bij. We laten ons verrassen!
Ook leden van onze collega-ouderenbond KBO zijn uitgenodigd en voor, tijdens en na deze bijeenkomst zullen we elkaar het  goede wensen voor het komende jaar en met een hapje en een glaasje kan het een feestelijke middag worden.