PCOB Driebergen

Huba’s: hulp bij belastingaangifte
Door Ben Mulder, coördinator HuBa’s
Al heel wat jaren kunnen leden van KBO en PCOB gebruik maken van de Belastingservice die door zogenaamde Huba’s (hulp bij belastingaangifte) wordt geboden. De organisatie daarvan is landelijk opgezet door de KBO en de PCOB mag daarin participeren.

Omdat landelijk de fusie tussen KBO en PCOB nog niet erg vordert, is de landelijke organisatie van de Belastingservice komen te vervallen. Dat betekent gelukkig niet dat de Belastingservice door  de Huba’s stopt. Regionaal gaat de KBO door met de organisatie.

De PCOB’s mogen in die organisatie meedoen. Hieraan is echter een prijskaartje verbonden: de training die de HuBa’s krijgen middels themadagen en cursussen, de ondersteuning van fiscalisten en de verantwoording bij klachten moeten uiteraard betaald worden. Van de PCOB’s wordt daarom een bijdrage van € 50,00 per HuBa gevraagd.
PCOB-Driebergen wil de hulp door HuBa’s aan haar leden blijven mogelijk maken. Echter: in de begroting is weinig ruimte om de bekostiging daarvan te kunnen betalen.
In goed overleg met de HuBa’s Driebergen is daarom besloten om aan de deelnemers naast de vergoeding van € 12,00 een bedrag van €3,00 extra te vragen aan de klanten. Daarvoor kunnen de HuBa’s (net als die van de KBO) de cursussen volgen en krijgen zij, indien nodig, ondersteuning van de organisatie.

Voor de huidige klanten betekent dat dus een verhoging van de kosten voor de hulp. Toch hopen we dat dit de vraag om hulp niet in de weg zal staan en dat ook nieuwe klanten zich aanmelden.