PCOB Driebergen

Belastingservice: hulp bij belastingaangifte 2019
Door Ben Mulder, coördinator HuBa’s
Wilt u gebruik maken van onze Belastingservice of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met een van onze Belastingadviseuers (zie onderaan).
De Belastingservice is een service van de ouderen-organisaties die al vele jaren wordt verleend. De Belasting-service wordt uitgevoerd op afdelingsniveau door opgeleide belasting-invulhulpen (HuBa’s) die dit geheel op vrijwillige basis doen. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van KBO-PCOB Provincie Utrecht.
KBO-PCOB Provincie Utrecht heeft hiervoor een aparte commissie die verantwoordelijkheid verschuldigd is aan het Provinciale bestuur.
De Belastingservice is bestemd voor leden van de ouderenbonden. Iemand die geen lid is, maar lid wil worden om van deze service gebruik te kunnen maken, wordt geholpen. (In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken).

Er gelden nog een aantal andere criteria.
Zo is de Belastingservice er voor mensen die
•    gepensioneerd zijn met een inkomen tot € 35.000 per jaar voor een alleenstaande of  € 50.000 voor een echtpaar;
•    een eenvoudige aangifte hebben.
 De belastinginvuller gaat na het invullen van het formulier ook na of het lid in aanmerking komt voor de zorg- en/of huurtoeslag en of de nodige formulieren hiervoor zijn ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de invuller helpen bij het invullen van de betreffende formulieren of het lid doorverwijzen naar een deskundig iemand. Het invullen door de belastinginvulhulpen blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de hulpvrager.

Voor de hulp die de vrijwilligers bieden, wordt een kleine vergoeding (€ 12 per huishouden) gevraagd om tegemoet te komen aan gemaakte kosten.
Dit jaar wordt ook een aanvulling gevraagd door het bestuur van € 3,00 voor de cursus die de HUBA’s volgen. Totale vergoeding: € 15,00. (Zie ook nieuwsbrief november 2019).
De belastinginvullers maken gebruik van het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Voor nieuwe leden wordt een machtigingscode aangevraagd .Deze wordt dan per post toegestuurd. De leden die vorig jaar door één van de HUBA’s zijn geholpen bij de IB aangifte 2018 en daar toen een machtigingscode voor hebben ontvangen voor hulp bij de belastingaangifte, hebben automatisch voor de IB 2019 een nieuwe machtigingscode persoonlijk per post toegestuurd gekregen. Mocht dat niet het geval zijn dan graag even contact opnemen met de betreffende HUBA of de coördinator. De machtigingscode die door de belastingdienst aan u wordt toegezonden, verzoeken wij u aan de HUBA te overhandigen.

Wilt u gebruik maken van deze Belastingservice of heeft u vragen daar over dan kunt u contact opnemen met:
*  Henk Hurenkamp, Faunalaan 197, 3972 PP, tel. 0343 514600
*  Ben Mulder (coördinator), Oranjelaan 20, 3971 HG,  tel. 06 10591742
*  Mees Visser, Park Sparrendaal 39, 3971 SL, tel. 0343 516316
*  Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971 HB, tel. 0343 516137

We hebben helaas afscheid genomen van Ab Hemeltjen en Brand van den Berg.
Om persoonlijke redenen zijn zij gestopt met het verlenen van hulp bij het invullen van de belasting. We zijn deze mensen erg dankbaar voor het vele werk dat ze in het verleden verricht hebben. Onze HUBA-groep kan wel wat versterking gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn dan vragen wij u contact op te nemen met de coördinator.