PCOB Driebergen

IKO-lezing dinsdag 8 oktober:
De verbeelding van de Hel door Onno de Jong

De hel is van oorsprong een religieus kernbegrip dat in de loop der eeuwen verder is ontwikkeld en in talrijke fascinerende beelden is vastgelegd.
Deze presentatie toont voorstellingen uit het oude Egypte, de Grieks-Romeinse oudheid, de Middeleeuwen (waaronder het ‘Inferno’ van Dante met diens hiërarchie van zondaars in de hel), en de periode na de Reformatie.
Daarnaast komen er beelden van de hel aan bod bij het Jodendom, de Islam en het Hindoeïsme.
Overeenkomsten en verschillen tussen voorstellingen komen ter sprake, evenals kernfuncties van beelden van de hel.
Dr. Onno de Jong was werkzaam aan de Universiteit Utrecht en aan een Zweedse universiteit.
Hij heeft een opgewekte protestantse opvoeding als achtergrond.

’t Hoge Licht (Klaproos 2), 10.00 uur