PCOB Driebergen

IKO-lezing woensdag 18 september
Peter Paul Rubens (1577-1640)  

door drs. Jan L. Timmerman
De Vlaamse schilder Peter Paul Rubens was beroemd om de barokke kracht en zwier in zijn werk. Als kunstenaar was hij welkom aan de hoven van Europa en had toegang tot belangrijke personen.
Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, een kwestie waar heel Europa zich mee bemoeide. Daarin werd de kunstenaar Rubens de ideale diplomaat en soms zelfs de meesterspion. Geheim agent Rubens!
Zijn schitterende carrière als kunstenaar was soms een dekmantel voor diplomatieke zaken, met als inzet de vrede in de Nederlanden.
Jan Timmerman is kunsthistoricus en verbonden aan de Hollandse Academie, Amsterdam.

Parklaankerk (Parklaan 7), 10.00 uur.