PCOB Driebergen

Kleur je dag (8 aug. en 12 sept.)
De deur van De Ontmoeting staat voor u open...
Kleur je dag... Inmiddels is de nieuwe activiteit van start gegaan.
In De Ontmoeting zat Bram op 9 mei al klaar met koffie en kleur.
Voor de 15 mensen die gekomen waren was het een verrassing wat er ging gebeuren maar de meesten hadden al een vermoeden van wat hen te wachten stond. Toen we naar huis gingen bleek dat er ongekend talent onder ons is: de creaties die gemaakt werden waren stuk voor stuk kleurrijk en vrolijk.

Het is de bedoeling dat we deze activiteit elke tweede donderdag van de maand herhalen. De volgende keren op 8 augustus en 12 september. En u hoeft niet allemaal over artistieke talenten te beschikken: het samenzijn met een praatje is eigenlijk het belangrijkst!