PCOB Driebergen

Campagne ‘Uw huis op maat’
In Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant zijn op de Gemeentepagina bijeenkomsten aangekondigd over hoe u langer veilig en comfortabel in uw eigen woning kunt blijven wonen.
Deze bijeenkomsten in het kader van de campagne ‘Uw huis op maat’ worden georganiseerd door de gemeente samen met het Seniorenplatform.
Daarnaast zijn ook de politie en de brandweer bereid gevonden een bijdrage te leveren.

Het Seniorenplatform verleent haar medewerking aan deze informatiebijeenkomsten omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen nadenkt over hoe nog veiliger en prettiger gewoond kan worden in de eigen woning, zeker ook als je nog redelijk jong bent en/of je je nog niet oud voelt.

Met het nemen van kleine en soms wat grotere maatregelen kan mogelijk voorkomen worden dat in de toekomst noodgedwongen verhuisd moet worden.
Wat kunt u op de bijeenkomsten ‘Uw huis op maat’ verwachten?

Wethouder Rob Jorg zal spreken. Henny van de Ven van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug zal een toelichting geven op de gemeentelijke richtlijnen voor het levensloopbestendig (ver)bouwen van woningen en hij geeft tips en advies over hoe u langer, veilig en comfortabel zelfstandig kunt wonen.
Van de politie en de brandweer kunt u praktische tips verwachten over veiligheid in en rond uw woning.
En ook het Seniorenplatform is op deze bijeenkomsten aanwezig.
De informatiebijeenkomst is:
In Driebergen: 10 april; 14.00 - 17.00 uur, Nieuw Salem.