PCOB Driebergen

Belastingaangifte 2018
Vanaf 1 maart 2019 tot 1 mei 2019 moet er belastingaangifte gedaan worden voor het jaar 2018.
Vaak best een ingewikkeld werk. Op initiatief van de KBO-PCOB is er daarom een mogelijkheid gecreëerd om leden te helpen bij het invullen van de belastingaangifte.

De leden van de PCOB-afdeling Driebergen-R. kunnen daarom ook dit jaar weer een beroep doen op de belastinginvullers (HUBA’s) van de PCOB voor hulp bij de aangifte IB 2018.
(HUBA: Hulp-Bij-Belasting-Aangifte). De Huba’s worden nu door deskundigen van de KBO-PCOB bijgeschoold en begeleid.

Er wordt gebruik gemaakt van het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Daarbij moet gewerkt worden met de DIGID-code van degene die aangifte moet doen. Maar dit kan ook door de HUBA gedaan worden als hij gemachtigd wordt.

Heeft u nog geen gebruik gemaakt van hulp bij het invullen van de aangifte dan kunt u zich opgeven bij één van de HUBA’s. Er wordt dan een machtigingscode aangevraagd die dan per post zal worden toegestuurd.

De leden die vorig jaar door één van de HUBA’s zijn geholpen bij de IB aangifte 2017 en daar toen een machtigingscode voor hebben ontvangen voor hulp bij de belastingaangifte, krijgen nu automatisch voor de IB 2018 een nieuwe machtigingscode persoonlijk per post toegestuurd.

De machtigingscode wordt door de belastingdienst aan u toegezonden en wij verzoeken u deze aan de HUBA te overhandigen.

De HUBA’s van onze afdeling van de PCOB zijn:
- Brand van den Berg, Buntlaan 49, 3971XJ, tel.nr. 514793
- Roel Boer, Oosterlaan 69, 3971AG, tel.nr. 759731
- Ab Hemeltjen, Valentijn 11, 3972XJ, tel.nr. 759768
- Henk Hurenkamp, Faunalaan 197, 3972PP, tel.nr. 514600
- Ben Mulder(coördinatie), Oranjelaan 20, 3971HG, tel.nr. 532556
- Mees Visser, Park Sparrendaal 39, 3971SL, tel.nr. 516316
- Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971HB. tel.nr. 516137

In de Nieuwsbrief van maart 2019 volgt nadere informatie over deze hulpverlening.