PCOB Driebergen

Belastingservice (hulp bij belastingaangifte 2018)
Vanaf 1 maart 2019 tot 1 mei 2019 moet er belastingaangifte gedaan worden voor het jaar 2018.
De Belastingservice is een service van de ouderenorganisaties die al vele jaren wordt verleend. De Belastingservice wordt uitgevoerd op afdelingsniveau door opgeleide belastinginvulhulpen (HuBa’s) die dit geheel op vrijwillige basis doen. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van KBO-PCOB Provincie Utrecht. 

KBO-PCOB Provincie Utrecht heeft hiervoor een aparte commissie die verantwoording verschuldigd is aan het Provinciale bestuur. 

De Belastingservice is bestemd voor leden van de ouderenbonden. Iemand die geen lid is, maar lid wil worden om van deze service gebruik te kunnen maken, wordt geholpen. (In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.)  Er gelden nog een aantal andere criteria. Zo is de Belastingservice er voor mensen die: 
- gepensioneerd zijn met een inkomen tot € 35.000 per jaar voor een alleenstaande of € 50.000 voor een echtpaar; 
- een eenvoudige aangifte hebben. 

De belastinginvuller gaat na het invullen van het formulier ook na of het lid in aanmerking komt voor de zorg- en/of huurtoeslag en of de nodige formulieren hiervoor zijn ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de invuller helpen bij het invullen van de betreffende formulieren of het lid doorverwijzen naar een deskundig iemand. Het invullen door de belastinginvulhulpen blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de hulpvrager.  Voor de hulp die de vrijwilligers bieden, wordt een kleine vergoeding (€ 12,- per huishouden) gevraagd om tegemoet te komen aan gemaakte kosten. 

De belastinginvullers maken gebruik van het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Voor nieuwe leden wordt een machtigingscode aangevraagd. Deze wordt dan per post toegestuurd.

De leden die vorig jaar door één van de HUBA’s zijn geholpen bij de IB aangifte 2017 en daar toen een machtigingscode voor hebben ontvangen voor hulp bij de belastingaangifte, krijgen nu automatisch voor de aangifte 2018 een nieuwe machtigingscode persoonlijk per post toegestuurd.

De machtigingscode die door de belastingdienst aan u wordt toegezonden, verzoeken wij u deze aan de HUBA te overhandigen.

Wilt u gebruik maken van deze Belastingservice of vragen daar over), dan kunt u contact opnemen met:

*  Brand van den Berg, Buntlaan 49, 3971XJ, tel.nr. 514793
*  Ab Hemeltjen, Valentijn 11, 3972XJ, tel.nr. 759768
*  Henk Hurenkamp, Faunalaan 197, 3972PP, tel.nr. 514600
*  Ben Mulder (coördinator), Oranjelaan 20, 3971HG,  tel.nr. 06 10591742
*  Mees Visser, Park Sparrendaal 39, 3971SL, tel.nr. 516316
*  Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971HB, tel.nr. 516137