PCOB Driebergen

Handige hulpmiddelen op website Zorg Verandert
Hoe bereid ik het keukentafelgesprek met de gemeente voor?
Hoe maak ik bezwaar tegen een afwijzing van de gemeente voor huishoudelijke hulp? Hoe werk ik als mantelzorger op een goede manier samen met de professionele zorgverlener?
Met deze en andere vragen kunt u terecht op www.zorgverandert.nl.
Hier staan handige hulpmiddelen voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Het doel hiervan is, dat mensen hun weg vinden in de veranderende zorg.

Het gaat om praktische handleidingen, stappenplannen, checklists, folders, tips en verwijzingen naar leerzame filmpjes en nuttige websites.
U kunt op de website (onder het kopje ‘Handig voor u’ in de menubalk bovenaan) zoeken naar informatie die van toepassing is voor uw situatie.

Op de website staat ook informatie over onderwerpen waar veel vragen over zijn, zoals mantelzorg, overgangsrecht en de eigen bijdrage volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
De website wordt steeds aangevuld met nieuwe hulpmiddelen en informatie.