PCOB Driebergen

Wilsverklaring
In de vorige maand was er de Internationale Dag van de Palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Centraal thema van deze dag was het belang van het goed en tijdig regelen van financiële aspecten, medische wensen en praktische zaken. Hierdoor wordt de positie van de patiënt en zijn naasten versterkt. Dat zorgt voor rust. Voor je uitschuiven geeft juist onrust.
Bij de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag heeft de staatssecretaris de status van de schriftelijke wilsverklaring bevestigd en aangegeven dat er naderhand geen mondelinge bevestiging meer vereist is. Voor het einde van het jaar komt er een handleiding voor patiënten, die door artsen en andere professionals moet worden gevolgd. Ook wordt de "niet-reanimeer penning" gelijkgesteld aan een schriftelijke verklaring, zodat die alleen op zeer gegronde reden kan worden genegeerd.

uttige informatie over dit onderwerp is verder te vinden in de KNMG brochure "Praat op tijd over uw levenseinde" op www.levenseinde.KNMG.nl.