PCOB Driebergen

IKO-lezing:
’De Messiah’ door Camiel Verhamme
Opmerkelijk genoeg associeert vrijwel iedereen dit werk met de kersttijd, maar Händel heeft het niet als kerkmuziek bedoeld en al helemaal niet voor kerst. Het werk werd zelfs aangekondigd als Grand Musical Entertainment en vertoont de karakteristieke driedeling van Händels opera’s (twee pauzes).
Omdat de ‘verhaallijn’van de Messiah globaal het kerkelijk jaar volgt-van Advent tot en met Pinksteren-is er geen geëigende periode voor een uitvoering ervan. Maar omdat de tekst de nadruk legt op de voorspelling en aankondiging van de Messias, vinden tegenwoordig uitvoeringen vooral plaats in de aan kerstmis voorafgaande adventstijd.
U zult deze morgen in kort bestek iets te horen krijgen over de geschiedenis van het werk, het libretto, de structuur ervan en vooral zult u vanzelfsprekend naar een aantal bekende en minder bekende fragmenten kunnen luisteren die eerst zullen worden toegelicht. Daarbij zal de nadruk liggen op de vocale en instrumentale kenmerken van elk der afzonderlijke delen waaruit dit oratorium bestaat. Die zijn overigens identiek aan die van de opera’s van Händel en veel opera’s en oratoria uit de tijd van de Barok.

Dinsdag 11 december lezing in ’t Hoge Licht: 10.00 uur