PCOB Driebergen

De Woonvisie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 2018-2022
De gemeente wil dat al haar inwoners kunnen wonen in een veilige en prettige omgeving, in een duurzame en energiezuinige woning die past bij hun huishouden, inkomen en zorgvraag.
In de Woonvisie 2018-2022 geeft de gemeente aan hoe zij dit samen met inwoners en andere partners wil gaan bereiken en wat zij daarvoor gaat doen. Speerpunten zijn voldoende woningen en doorstroming, wonen en zorg ofwel thuis in de wijk en duurzaam wonen.
De richtlijnen en kaders uit het Raadsprogramma zijn het uitgangspunt van deze Woonvisie. Maar ook de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden zoals het Seniorenplatform, woningcorporaties en diverse marktpartijen is meegenomen.

“We geven gehoor aan diverse moties van de raad zoals een andere verdeling in prijsklassen bij nieuwbouw. Hier hebben we uitvoerig met de woningcorporaties over gesproken, we verwachten dat dit de bouw van sociale huurwoningen aanzienlijk stimuleert.”, aldus wethouder Rob Jorg, “Met de nieuwe verdeling wordt het ook aantrekkelijker om woningen in het middensegment te bouwen, een prijsklasse die in onze gemeente achterblijft”.

De gemeente stelt in de Woonvisie voor om de komende jaren tenminste 140 woningen per jaar te bouwen. Dit is meer dan de huidige doelstelling en een behoorlijke opgave, omdat alle nieuwe woningen binnen de rode contouren worden gerealiseerd. Nieuwbouw moet natuurlijk voldoen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities, aardgasvrij zijn en aansluiten op de vraag naar nieuwe woonvormen.

De gemeente faciliteert haar inwoners bij de verduurzaming van hun woning, om zo samen te werken aan een klimaatneutrale gemeente.