PCOB Driebergen

Gebrek aan geschikte koopwoningen voor senioren in Utrechtse Heuvelrug
Er is een groot gat tussen het woningaanbod en de woningbehoefte van ouderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat concludeert het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug in een rapport naar aanleiding van eigen onderzoek onder makelaars in de gemeente.
Hierbij ging het om de vrije sector, want de samenwerkende woningbouwverenigingen onderzochten eerder de huurmarkt al. Emmy van Wijngaarden van het Seniorenplatform overhandigde het rapport 13 maart aan wethouder Gerrit Boonzaaijer.

De politiek wil graag dat er doorstroming is in dit deel van de markt. Ouderen blijven vaak lang in hun veelal grote woningen wonen, terwijl er voor anderen in die sector nauwelijks kans is om vanuit een kleinere eengezinswoning te verhuizen naar een ruimere woning. Het Seniorenplatform vangt veel signalen op dat ( vitale ) ouderen wel graag willen verhuizen naar een geschikte kleinere woning voor de latere fases in hun leven, maar dat ze er domweg niet zijn. En dan blijven ze dus of zitten in een te groot en niet meer geschikt huis of ze verhuizen naar eens heel andere gemeente.

Projectontwikkelaars klaagden juist dat de woningen die zij voor deze ouderenmarkt aanbieden, niet of moeilijk te verkopen zijn. Het Seniorenplatform had daarom behoefte aan meer inzicht op dit terrein en besloot in 2017 zelf een onderzoek uit te laten voeren door de Commissie Wonen van het platform. Emmy van Wijngaarden, voorzitter van deze commissie en ooit zelf marktonderzoeker, zette zich aan deze klus.

In januari 2018 ging er een uitgebreide vragenlijst naar de makelaars die actief zijn op de Utrechtse Heuvelrug koopwoningmarkt. In februari werden de antwoorden geïnventariseerd en gerubriceerd. In maart is het rapport uitgebracht.

Belangrijkste conclusie: het ontbreekt volgens de makelaars aan passende koopwoningen voor deze groep woningzoekenden van 5-plus op de lokale woningmarkt. Deze groep zoekt bij voorkeur een comfortabel gelijkvloers huis van 100m2 of meer met 3 of 4 kamers en een aardige buitenruimte in de prijsklassen van € 250.000 - €300.000 en van € 300.000 en meer. En die zijn er nauwelijks in onze gemeente. De 55-plussers die actief op zoek gaan naar een andere, voor hen geschikte woning in de vrije sector en daarbij een makelaar inschakelen, vangen in meer dan de helft van de gevallen daarbij bot. Ook is duidelijk dat deze ouderen het liefst in hun bestaande woonomgeving willen blijven wonen. De zoektocht naar een andere woning richt zich dan ook in 50 tot 90 procent van de zoekende 55-plussers op het eigen dorp. Het resultaat is teleurstellend.

De commissie Wonen constateert ook dat het probleem alleen maar nijpender wordt, want de groep ouderen groeit. De vergrijzing in de Utrechtse Heuvelrug gaat door en de vraag zal in 2040 ten opzichte van 2015 met 73% gestegen zijn. Voor inwoners in de leeftijd van 75 - 84 jaar gaat het zelfs om een stijging van 111%. Werk aan de winkel voor de politiek, concludeert het Seniorenplatform. ‘Er moet iets gedaan worden om een betere aansluiting te maken tussen de woonwensen van senioren en het woningaanbod in de koopsector’.