PCOB Driebergen

Koffie-inloop op de donderdag
We mogen tot nu toe terugkijken op een aantal gezellige ontmoetingen op de eerste en derde donderdag van de maand.
 
Ontmoeting blijkt een voorname reden te zijn om even binnen te lopen.
Een van de laatste keren heeft een dappere mevrouw solo een lied ten gehore gebracht! Ze oogstte een daverend applaus en als toegift declameerde zij nog een gedicht.

Totaal zes mensen afkomstig van de drie Seniorenbonden hebben zich bereid verklaard bij toerbeurt gastvrouw te zijn.

De volgende data voor de inloop ochtenden zijn:
1 en 15 maart. U bent van harte welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur. In de zalen van Nieuw Salem, De Lei 86, Driebergen.