PCOB Driebergen

Belastingaangifte 2017
De leden van de PCOB-afdeling Driebergen kunnen ook dit jaar weer een beroep doen op de belastinginvullers van de PCOB voor hulp bij de aangifte IB 2017.
Er is dit afgelopen jaar echter wel wat veranderd.
De Belastingservice, het gezamenlijk orgaan van de seniorenbonden, bestaat niet meer.
Op initiatief van de KBO-PCOB is er een situatie gecreëerd waardoor de hulpverlening blijft bestaan. Onze Huba’s worden nu door deskundigen van de KBO-PCOB bijgeschoold en begeleid.
De eerste bijeenkomst in deze nieuwe situatie heeft inmiddels plaats gevonden. Daarin zijn alle Huba’s van onze regio, (prov. Utrecht) uitvoerig geïnformeerd over de nieuwe situatie en de veranderingen in de belastingaangifte 2017.