PCOB Driebergen

Kerstdiner KBO-PCOB
Op dinsdag 12 december, van 17.00 tot 20.00 uur in Nieuw Salem.
De kosten zijn voor leden € 19,50 (introd. € 24,50); u kunt zich inschrijven door dit bedrag (of een veelvoud ervan voor meer personen) te storten op: NL35 RABO 0103 3707 73, t.n.v. PCOB Driebergen. Wilt u daarbij vermelden: Kerstdiner 2017.

Onder deze link treft u de Uitnodiging aan.