PCOB Driebergen

    AGENDA


 •  Ledenbijeenkomst 9 januari 2017
  Op maandagmiddag 9 januair 2017 is er in de Parklaankerk weer een ledenbijeenkomst, aanvang 14.00 uur. Op deze 1e ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar neemt de heer Jan Roest ons mee naar Antarctica.
  Lees verder

   
 •  Vakantieweek 2017
  Deze wordt gehouden in Lunteren van 29 april t/m 6 mei 2017.
  Lees verder

   


Grotere letters maken.
Houd de Ctrl toets ingedrukt en draai het scrollwiel op de muis.

    Foto-nieuws


Novemberlunch 2016 Maarsbergen


Keuken Sparrenheide sept 2016


Bezoek Kersenhut Cothen 8 juli 2016


Vakantieweek Millingen aan den Rijn - 21-28 mei 2016


Bezoek aan Priorij Gods Werkhof 9 mei 2016


Bezoek Kersenhut Cothen 30 juni 2015


Vakantieweek Appelscha 16-23 mei 2015


Kerststallenexpositie december 2014


Vakantieweek Valkenburg juni 2014

    NIEUWS *


 •  Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van december 2016-januari 2017): 
  Samenwerking KBO-PCOB
  Woensdagmorgen 16 november j.l. vond een ’historische’ ontmoeting plaats tussen de besturen van KBO en PCOB Driebergen/Heuvelrug. Naast kennismaking was het hoofdthema: Samenwerking, ten behoeve en ten voordele van de leden!
  Lees verder

   
 •  Nieuwsbrief december 2016-januari 2017
   
 •  Naar vorige Nieuwsbrieven
  Lees verder

   
 •  Het Zorg Pluspunt is verhuisd…
  Het Zorg Pluspunt is verhuisd van Hoofdstraat 73 naar Loolaan 70, 3971 PP Driebergen (voormalige garage).
   
 •  Notariële zaken
  In de laatste ledenvergadering heeft mevrouw Van Amerongen het een en ander besproken over het Levenstestament.
  Lees verder

   
 •  Maaltijd in Valkenheide
  Op maandag 14 november waren we met 20 personen te gast in Scholengemeenschap Valkenheide.
  Lees verder

   
 •  Doppenspaarplan
  Vanaf november 2016 een nieuw inleveradres: Corry Kooi, Larixlaan 14.
  Het lijkt erop dat we deze actie per januari 2017 zullen stoppen, omdat er qua inzameling dan het nodige wijzigt.
   
  Lees verder

   
 •  Terugblik ledenbijeenkomst 10 oktober
  Een beetje jammer dat er niet meer leden waren op de ledenbijeenkomst van 10 oktober.

   
  Lees verder

   
 •  Woonbehoeften-onderzoek (een half rapport)
  Eind augustus werd het rapport ‘Woonbehoeftenonderzoek’ gepresenteerd aan de gemeenteraad en belangstellenden.

  Lees verder

   
 •  Van de Activiteitencommissie
  Welkom!
  We beginnen deze keer met een verheugende mededeling: we hebben Gerda Nauta bereid gevonden mee te doen in de Activiteitencommissie!
   
  Lees verder

   
 •  Bridge op maandagmorgen:
  Op maandagmorgen is de Driebergse bridgeclub actief in De Vijver, Vijverlaan, Driebergen.
  Lees verder

   
 •  Internetcafé voor senioren is verhuisd
  Vanaf september 2016 wordt in Woon- en zorgcentrum Sparrenheide het Internetcafé M@X weer voortgezet, met computerfaciliteiten en internet, bedoeld voor de senioren van de Utrechtse Heuvelrug en omliggende gemeenten. 

  Lees verder

   
 •  Klaverjassen voor senioren
  Klaverjassen is in Driebergen een geliefde vorm van vrije tijdsbesteding. Verschillende organisaties, zoals bijv. sportverenigingen organiseren maandelijks een klaverjasavond voor hun leden. Echter… 
  Lees verder

   
 •  Van de PCOB landelijk
  Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen
  De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen besloten.

  Lees verder

   
 •  Enige adressen:
  - De PCOB-50Plus servicelijn (038) 422 55 88

  - PlusBus - Voor leuke trips met een kleine groep mensen, georganiseerd door vrijwilligers, in samenwerking met Welnúh. Maandelijks verschijnt het programma (06 53 89 81 27)

  - Zorgpluspunt – Hoofdstraat 73 (0343-515472)

  - Sociale Dorpsteam: 0343565800 (dagelijks 9.00 - 17.00 uur - www.samenopdeheuvelrug.nl

  - Huisartsenpost 0900 4301430 (poli Diac. Zeist); voor spoedgevallen buiten de uren dat uw huisarts dienst heeft belt u de huisartsenpost
   
 •  Allerlei activiteiten voor inwoners van Driebergen
  Voor ‘als u even de deur uit wilt’ hebben we het volgende lijstje gemaakt.
  Lees verder

   
 •  Rijbewijskeuringen
  Voor leden van de PCOB bestaat de mogelijkheid om een rijbewijskeuring te laten doen voor € 30,-. 

  Lees verder

   
 •  Handige hulpmiddelen op website ’Zorg Verandert’
  Hoe bereid ik het keukentafelgesprek met de gemeente voor? Hoe maak ik bezwaar tegen een afwijzing van de gemeente voor huishoudelijke hulp? Hoe werk ik als mantelzorger op een goede manier samen met de professionele zorgverlener? 
  Lees verder

   
 •  PCOB heeft de Anbi-status
  De PCOB heeft de zogenaamde Anbi-status; hierdoor zijn giften aan de PCOB voor de belasting aftrekbaar. Wellicht kunt u door uw giftenregeling ook ons werk (een beetje) steunen.
  NL35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB Driebergen.

   
 •  Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?
  Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) luistert vooral goed en probeert met een oudere helder te krijgen wat het probleem is.
  Lees verder

   

*) Als een 'Lees verder' link niet werkt dan kan het zijn dat U geen pdf lezer heeft geinststalleerd. Advies: installeer de gratis Nitro pdf reader.

Zoeken op deze site (sla advertenties bovenin over):

Webredacteur: Roel Vermaas

.
Website ontwerp en onderhoud: Pim van Dijk