PCOB Driebergen

    AGENDA


 •  Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 2019
  We hebben ds. Daco Coppoolse, voor de meesten van u geen onbekende, bereid gevonden om zijn belevenissen tijdens zijn reis door Armenië en Georgië met ons te delen.
  Lees verder

   
 •  Vakantieweek 2019
  Vakantieweek naar Gaasterland van vrijdag 17 mei tot vrijdag 24 mei 2019.
  Lees verder

   


Grotere letters maken.
Houd de Ctrl toets ingedrukt en draai het scrollwiel op de muis.

    Foto-nieuws


Vakantieweek Westelbeers 12-19 mei 2018


Kerstdiner 12 december 2017


15 okt 2017: Jubileum 35 jaar


Bezoek aan Kamp Amersfoort mei 2017


Bezoek aan expositie werken van Janneke Brinkman


Vakantieweek Lunteren 29 april-6 mei 2017


Keuken Sparrenheide sept 2016


Bezoek aan Priorij Gods Werkhof 9 mei 2016


Novemberlunch 2016 Maarsbergen


Bezoek Kersenhut Cothen 8 juli 2016


Vakantieweek Millingen aan den Rijn - 21-28 mei 2016

    NIEUWS *


 •  Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van december 2018-januari 2019): 
  Zorg en welzijn
  In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is Zorg en Welzijn een zeer belangrijk aandachtspunt voor het Seniorenplatform.
  Lees verder

   
 •  Nieuwsbrief december 2018-januari 2019
   
 •  Naar vorige Nieuwsbrieven
  Lees verder

   
 •  Over het levenstestament
  Wat als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

   
  Lees verder

   
 •  Orgaandonatie
  Op 1 juli 2020 komt er een nieuwe donorwet die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar geregistreerd wordt in het Donorregister.
  Lees verder

   
 •  Doelstelling van de Commissie Zorg en Welzijn van het Seniorenplatform
  Het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het seniorenbeleid en komt op voor de belangen van alle Senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
  Lees verder

   
 •  Wilsverklaring
  In de vorige maand was er de Internationale Dag van de Palliatieve zorg.
  Lees verder

   
 •  De commissie Wonen van het Seniorenplatform
  In de afgelopen periode heeft de Commissie Wonen vooral ambtelijk contact gehad met de gemeente.
  Lees verder

   
 •  Handige hulpmiddelen op website Zorg Verandert
  Hoe bereid ik het keukentafelgesprek met de gemeente voor?
  Lees verder

   
 •  Senioren doorgaans huiverig om te veranderen van zorgverzekeraar
  Eind dit jaar dient zich voor velen weer de vraag aan of overstappen naar een andere zorgverzekeraar verstandig is.
  Lees verder

   
 •  De Woonvisie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 2018-2022
  De gemeente wil dat al haar inwoners kunnen wonen in een veilige en prettige omgeving, in een duurzame en energiezuinige woning die past bij hun huishouden, inkomen en zorgvraag.
  Lees verder

   
 •  Koffie-inloop op de donderdag
  De proefperiode van drie maanden Koffie-Inloop op de eerste en derde donderdag in de maand is voorbij.
  Lees verder

   
 •  Geheugensteuntje
  In de wandelgangen kwam ons ter ore dat niet iedereen precies weet wanneer de ledenbijeenkomsten en andere activiteiten gepland staan. Daarom nog even alles op een rijtje:

   
  Lees verder

   
 •  Gebrek aan geschikte koopwoningen voor senioren in Utrechtse Heuvelrug
  Er is een groot gat tussen het woningaanbod en de woningbehoefte van ouderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat concludeert het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug in een rapport naar aanleiding van eigen onderzoek onder makelaars in de gemeente.
  Lees verder

   
 •  Goed nieuws voor mantelzorgers!
  Zoals bij velen bekend, is er een ontwikkeling gaande waardoor hulpvragers langer thuis verzorgd moeten worden.
  Lees verder

   
 •  Internetcafé voor senioren - Sparrenheide
  In Woon- en zorgcentrum Sparrenheide is het Internetcafé M@X te vinden.

  Lees verder

   
 •  Speerpunten voor een goed seniorenbeleid 2018/2020
  Onlangs organiseerde het Seniorenplatform een bijeenkomst met vertegenwoordigers van politieke partijen en van fracties in de gemeenteraad om inkleuring te geven aan de wens om de komende raadsperiode opnieuw veel aandacht te hebben voor de belangen van de senioren in onze gemeente.
  Lees verder

   
 •  Blijverslening – levensloopbestendig maken is het doel
  De vorige maand organiseerden het Seniorenplatform en de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen een voorlichtingsmiddag over de Blijverslening.
  Lees verder

   
 •  Adressen begeleiding en ondersteuning
  Lees verder
  Lees verder

   
 •  Bridge op maandagmorgen
  Vanaf januari 2018 in Nieuw Salem
  Lees verder

   
 •  Van het Seniorenplatform
  Wilt u een bijdrage leveren aan onze samenleving?
  Vindt u de belangenbehartiging van senioren belangrijk? ...
   
  Lees verder

   
 •  Levensbestendig wonen
  Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een eigen woning?
  Lees verder

   
 •  Seniorenplatform
  Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug is van u en voor u. Weet u dat?
  Lees verder

   
 •  Woonadviseurs: ze zijn er nog!
  Een paar jaar geleden zijn op initiatief van het Seniorenplatform en de gemeente woonadviseurs aan de slag gegaan.
  Lees verder

   
 •  Woonbehoeften-onderzoek (een half rapport)
  Eind augustus werd het rapport ‘Woonbehoeftenonderzoek’ gepresenteerd aan de gemeenteraad en belangstellenden.

  Lees verder

   
 •  Klaverjassen voor senioren
  Klaverjassen is in Driebergen een geliefde vorm van vrije tijdsbesteding. Verschillende organisaties, zoals bijv. sportverenigingen organiseren maandelijks een klaverjasavond voor hun leden. Echter… 
  Lees verder

   
 •  PCOB heeft de Anbi-status
  De PCOB heeft de zogenaamde Anbi-status; hierdoor zijn giften aan de PCOB voor de belasting aftrekbaar. Wellicht kunt u door uw giftenregeling ook ons werk (een beetje) steunen.
  NL35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB Driebergen.

   

*) Als een 'Lees verder' link niet werkt dan kan het zijn dat U geen pdf lezer heeft geinststalleerd. Advies: installeer de gratis Nitro pdf reader.

Zoeken op deze site (sla advertenties bovenin over):

Webredacteur: Roel Vermaas

.
Website ontwerp en onderhoud: Pim van Dijk